Qamcom investerar i det Afrikanska greentech-bolaget PowerOptimal

– för att reducera användningen av kolkraft
June 14, 2022

Sydafrika är idag den största användaren av kolkraft i Afrika och på femte plats i världen. En bidragande orsak till problemet är att nästan allt vatten i Sydafrikanska hem värms upp via direktverkande el – där 87% av elen kommer från kolkraft. Något som både är dyrt för användaren och negativt för miljön. Detta var bakgrunden till att bolaget PowerOptimal utvecklade “Elon Smart Water” – en grön IoT-lösning som omvandlar koleldade elektriska varmvattenberedare till smarta solcellsdrivna anordningar. Den tekniska lösningen linjerar perfekt med Qamcom Groups ambition att investera i avancerad teknologi som möjliggör positiva avtryck.

Qamcom kommer primärt att bidra med kompetens inom Industriell IoT och AI-system i syfte att förstärka produktutvecklingen. Fokus kommer att ligga på att ta fram en molnbaserat backend-lösning, en förbättrad lösning för uppkoppling, webbportaler för adderad användarfunktionalitet samt en AI-lösning för att upptäcka läckage i tid.

”Det vi verkligen gillade med PowerOptimal var smartheten och enkelheten med deras lösning. Vi upplevde även att bolagets syfte och teknologiområde stämde väl överens med Qamcom’s ambitioner. PowerOptimal har utvecklat en smart och hållbar lösning som inte bara är bra för miljön, men som även reducerar risker och kostnader för användarna. Jag känner mig stolt över att vara en del av detta initiativ – och jag är övertygad om att vi kan hjälpa PowerOptimal att nå nya nivåer snabbare och skapa ännu större värde för kunderna med hjälp av vår samlade expertis” säger Ann Louise Johansson, General Manager at Qamcom Stockholm.

”Vi är väldigt glada att ha Qamcom ombord. Deras unika kompetens och långa erfarenhet inom teknologiutveckling passar perfekt för oss – både som investerare och utvecklingspartner. Vi ser fram emot att jobba nära och långsiktigt tillsammans. Ett stort plus är att Qamcom delar vår målsättning att arbeta för en grönare, mer hållbar och rättvis värld med teknik som viktigaste verktyget” säger Richard Fearon, CEO at PowerOptimal.

OM QAMCOM

Qamcom är ett ledande svenskt forskning- och teknologiföretag med djupgående kompetens inom hårdvara, mjukvara och systemutveckling. Qamcom erbjuder värdedrivande teknologiska lösningar, produkter och tjänster inom områdena avancerad Signalbehandling, Industriell AI och IoT, Trådlös kommunikation och Systemteknik. Qamcoms mission är att helt enkelt, genom teknologi, skapa värde för samhälle, industri och människor. Baserat på kunskap och slutanvändarens behov, överbryggar Qamcom mellanrummet mellan teknologi och applikation för att möjliggöra höga ambitioner för de flesta industrier och kontexter. Läs mer på qamcom.com.

OM POWEROPTIMAL

PowerOptimal, grundat 2014, är en ledare inom hållbara, smarta, enkla energilösningar – särskilt specialiserade inom varmvatten. PowerOptimals Elon Smart Water ekosystem är utvecklad för att reducera klimatpåverkan, risker och kostnader genom en skalbar, uppkopplad IoT-plattform (Internet of Things).

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ann Louise Johansson, General Manager på Qamcom Stockholm
Telefon: +46 702 260 774
E-mail: annlouise.johansson@qamcom.se

Richard Fearon, Chief Executive Officer på PowerOptimal
Telefon: +27 83 377 8881
E-mail: richard.fearon@poweroptimal.com

Get in touch

Qamcom Group enables high ambitions through partnerships and with cutting-edge technology as the primary tool. Our unique in-kind model gives a flexible access to a complete business and technology management portfolio – for faster growth and expansion.

Contact us